Kontakt

Redaktor naczelny – Antonina Choroszy
Menedżer – Bartłomiej Leśniak
Autor – Witold Oleksiak
Korespondent – Michał Deskur
Menedżer – Elżbieta Różycka-Przybylak

PUBLISHER LTD GR4CZE
rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland
+48225577000
[email protected]